งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

โปรแกรม

ติดตาม

ประเมินบุคลากร 360 องศา

เข้าร่วมโครงการ

เล่มหลักสูตร

Checo

ESS

สวท

มทร.อีสาน

ข่าวสาร

ดำเนินการจัดประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 20 มกราคม 2563 : งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ...

Read More

เอกสาร

popmake-565