ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา       

ส่งเสริมการศึกษา   พัฒนาวิชาการ   ด้วยใจบริการ   สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์     

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล”

พันธกิจ       

         1.       ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.    เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

รองผู้อำนวยการ

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.