เข้าสู่ ระบบ 

แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคารเรียนรวม 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร มทร.อีสาน 14 หลัก
รหัส14 หลักสูตร

Up

ประกาศ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ)2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปี 59
ประกาศมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมิณมาตารฐานวิชาชีพ
ประกาศ-มทร.อีสาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา-ฯ-ลงวันที่-20-ม.ค.-60
ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชา ฯ ลงวันที่ 20 ม.ค. 60
ประกาศ มทร เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 27-01-60
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555
รายงานประจำปี 2560
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116