เข้าสู่ ระบบ 

แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคารเรียนรวม 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร มทร.อีสาน 14 หลัก
รหัส14 หลักสูตร

Up

มคอ.1 และราชกิจจานุเบกษา

มคอ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559
มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560
ราชกิจจานุเบกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ราชกิจจานุเบกษา การบัญชี
ราชกิจจานุเบกษา คอมพิวเตอร์
ราชกิจจานุเบกษา มคอ.1 ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ป.โท
ราชกิจจานุเบกษา มคอ.1 ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ราชกิจจานุเบกษา วิชามัคคุเทศก์ทั่วไป
ราชกิจจานุเบกษา วิศวกรรมศาสตร์
ราชกิจจานุเบกษา โลจิสติกส์
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116