เข้าสู่ ระบบ 

แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคารเรียนรวม 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร มทร.อีสาน 14 หลัก
รหัส14 หลักสูตร

Up

ก.ค.ศ

ก.ค.ศ.ศธ 0206.6/410 ลงวันนที่ 27 มีนาคม 2558
ศธ 0206.6_948 ลว 21 กค58
ศธ 0206.6_823 ลว 22 มิย58
ศธ 0206.6_832 ลว 23 มิย58
ศธ 0206.6_149 ลว. 11 ก.พ. 56
ศธ 0206.6_251 ลว. 28 ก.พ. 57
ศธ 0206.6_252 ลว. 20 มี.ค. 55
ศธ 0206.6_259 ลว. 9 มี.ค. 58
ศธ 0206.6_290 ลว. 28 ก.พ. 57
ศธ 0206.6_301 ลว. 3 เม.ย. 56
ศธ 0206.6_379 ลว. 17 พ.ค. 55
ศธ 0206.6_487 ลว. 3 พ.ค. 56
ศธ 0206.6_498 ลว. 5 มิ.ย. 55
ศธ 0206.6_611 ลว. 17 มี.ค. 57
ศธ 0206.6_661 ลว. 28 มิ.ย. 56
ศธ 0206.6_759 ลว. 24 ก.ค. 56
ศธ 0206.6_860 ลว. 20 ส.ค. 55
ศธ 0206.6_948 ลว. 21 ก.ค. 58
ศธ 0206.6_1020 ลว.28 ต.ค. 56
ศธ 0206.6_1424 ลว. 11 เม.ย. 57
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116